De kracht van de vrijheid (CE 2019)

ISBN: 978-90-5027-257-5
Omslag CE Grieks 2019
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

De kracht van de vrijheid. Herodotus over tirannen en de strijd van de Grieken tegen de Perzen heeft als onderwerp de bedreiging van de politieke vrijheid. En daarmee, volgens Herodotus, ook de bedreiging van de kracht van de Griekse πόλεις, zowel van binnenuit door het optreden van tirannen als van buitenaf door de Perzische invasies in Griekenland.

Naast de Griekse en vertaalde teksten bevat dit boek hoofdstukken waarin genre en cultuurhistorische achtergronden worden behandeld. De vertaalhulp en de vragen en opdrachten hebben we afgestemd op de vertaalvaardigheid en het tekstbegrip van de leerling. Met het u inmiddels vertrouwde uitneembare katern bieden wij u de mogelijkheid de tekst naast de annotaties te leggen en van aantekeningen te voorzien. De vertaalopgaven zijn bedoeld om te oefenen voor de vertaling op het CE. De laatste capita bevatten overzichten van taaleigen en stilistische en narratologische begrippen, en de alfabetische lijst van basiswoorden. Verder hebben we kaders opgenomen met extra achtergrondinformatie.

Beide eindexamenuitgaven hebben een literatuurlijst die u kunt raadplegen bij het voorbereiden van uw lessen. En natuurlijk kunnen de gebruikers van beide uitgaven ook dit jaar weer profiteren van de powerpoints met tekstanalyse. Deze zijn vanaf juni 2018 beschikbaar en kunt u hier aanvragen.

Illustraties van objecten uit het Rijksmuseum van Oudheden

Dit jaar hebben we weer in beide eindexamenboeken een groot aantal illustraties opgenomen van objecten uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deze objecten kunnen leerlingen tijdens de examenworkshops in het Kabinet der Klassieken van het RMO onderzoeken. Kritisch kijken, kritisch denken en scherp analyseren: dit zijn de middelen die het museum de leerlingen aanreikt om de teksten die ze gedurende hun examenjaar lezen en vertalen eens op een andere manier te beschouwen. We zijn blij met deze unieke samenwerking.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

De kracht van de vrijheid
Herodotus over tirannen en de strijd van de Grieken tegen de Perzen

Formaat: 17 x 24
Bindwijze: gebonden
Omvang: 252 pagina’s
Eerste druk 2018
ISBN 978-90-5027-257-5
Prijs € 21,00 (één boek met uitneembaar katern)

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 76 pagina’s
Eerste druk 2018
ISBN 978-90-5027-258-2
Prijs € 15,50

Losse katern
Het katern is apart te bestellen bij de uitgever.
Zo kunt u een volgend jaar opnieuw profiteren van deze opzet.
Prijs € 10 (per set van 5 stuks)

Jelle Abbenes

Dr. J. Abbenes

Hein van Dolen

Drs. Hein L. van Dolen

Huibert Jonkers

Drs. Huibert Jonkers

Achim Lukoschus

Dr. J. Lukoschus