Winnaars en verliezers (CE 2019)

ISBN: 978-90-5027-255-1
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Winnaars en verliezers. Verhalen van Ovidius is de titel van onze examenbundel Latijn voor het CE 2019. Het boek bevat naast enkele bekende en populaire verhalen uit de Metamorfosen ook passages uit andere werken. Zo maakt Ovidius’ autobiografie (Tristia 4.10) – geheel in het Latijn – deel uit van het pensum. En uit de Heroides lezen we de brieven van Paris aan Helena en van Helena aan Paris, deels in het Latijn, deels in vertaling.

In de vragen en opdrachten hebben we geprobeerd de leerling te helpen zijn tekstbegrip te verdiepen en oog te krijgen voor de stilistische en verteltechnische virtuositeit van Ovidius. Veel van de vragen zijn direct bedoeld als training voor het centraal examen, sommige zijn meer gericht op het vormen van een eigen mening of oordeel.

Wat betreft de cultuurhistorische achtergronden hebben we – uiteraard uitgaande van de syllabus – gekozen voor vrij uitvoerige hoofdstukken over de literaire traditie en de geschiedenis. Voor het beschrijven van Ovidius’ leven konden we natuurlijk zijn autobiografie gebruiken. De receptie van Ovidius, in beeldende kunst en literatuur, komt aan de orde in hoofdstuk 12, met als voorbeeld het Nachleben van het verhaal over Pygmalion.

Beide eindexamenuitgaven hebben een literatuurlijst die u kunt raadplegen bij het voorbereiden van uw lessen. En natuurlijk kunnen de gebruikers van beide uitgaven ook dit jaar weer profiteren van de powerpoints met tekstanalyse. Deze zijn vanaf juni 2018 beschikbaar en kunt u hier aanvragen.

ILLUSTRATIES VAN OBJECTEN UIT HET RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

Dit jaar hebben we weer in beide eindexamenboeken een groot aantal illustraties opgenomen van objecten uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deze objecten kunnen leerlingen tijdens de examenworkshops in het Kabinet der Klassieken van het RMO onderzoeken. Kritisch kijken, kritisch denken en scherp analyseren: dit zijn de middelen die het museum de leerlingen aanreikt om de teksten die ze gedurende hun examenjaar lezen en vertalen eens op een andere manier te beschouwen. We zijn blij met deze unieke samenwerking.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Winnaars en verliezers
Verhalen van Ovidius

Formaat: 17 x 24
Bindwijze: gebonden
Omvang: 256 pagina’s
Eerste druk 2018
ISBN 978-90-5027-255-1
Prijs € 21,00 (één boek met uitneembaar katern)

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 88 pagina’s
Eerste druk 2018
ISBN 978-90-5027-256-8
Prijs € 15,50

Losse katern
Het katern is apart te bestellen bij de uitgever.
Zo kunt u een volgend jaar opnieuw profiteren van deze opzet.
Prijs € 10 (per set van 5 stuks)

Ton Jansen

Fanny Struyk