Kosmos Tekst en Uitleg 1

ISBN: 978-90-5027-136-3
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

KOSMOS Tekst en Uitleg 1
Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken

Kosmos is een effectieve methode die grote nadruk legt op inzicht in de taal. Dat inzicht komt het beste tot stand wanneer de leerlingen het taalsysteem zelf ontdekken. Dit is het belangrijkste vernieuwende kenmerk van Kosmos: het zelfontdekken van het Griekse taalsysteem.

Nieuwe grammaticale verschijnselen worden in de teksten zo ingevoerd, dat de eerste keer uit de context te raden valt, wat functie en betekenis moeten zijn. Vervolgens kan de leerling met behulp van vragen reflecteren op die verschijnselen. Na elke Serie van vier à vijf teksten is in het deeltje Woorden en grammatica een grammaticaal overzicht opgenomen. In dit deel staan ook de te leren basiswoorden, per tekst en alfabetisch.
Naast deze manier van vragenderwijs grammatica uitleggen wordt ook nog op een andere manier ruimte gegeven om actief taalinzicht te verwerven. Aan veel lessen is een aantal symboulai toegevoegd met de bedoeling dat leerlingen in onderling overleg tot oplossingen komen.

Een aantal malen is een rubriek Verdieping aan het einde van een les is opgenomen. Deze verdieping is bedoeld voor leerlingen die meer willen weten dan voor vertaalvaardigheid strikt noodzakelijk is.
Oefeningen zijn toegevoegd om het geleerde in te slijpen.

In de Docentenhandleiding zijn ook nog extra oefeningen opgenomen. Ze hebben een ander karakter dan de oefeningen in het leerlingenboek. De leerlingen kunnen het geleerde op een abstracter niveau toepassen. Wat daarin geoefend wordt, is tevens een noodzakelijke tussenstap naar het gebruik van het woordenboek bij het lezen van authentieke teksten.

Kosmos gaat uit van het adagium ‘mensen als wij en toch anders’ en wil derhalve leerlingen laten kennismaken met een wereld, die, hoe verschillend ook van de onze, toch in veel opzichten herkenbaar en invoelbaar is. Daarom staan in Kosmos 1 de hoofdpersonen in ieder geval in leeftijd niet ver af van de gebruikers van deze methode. Anderzijds ligt datgene wat Alexander overkomt ver buiten hun leefwereld, evenals de lotgevallen van het op vijftien-jarige leeftijd uitgehuwelijkte meisje Eurykleia.

Verhalen die zich zo’n 2500 jaar geleden hebben afgespeeld, moeten in de verleden tijd worden verteld en niet in een vervreemdende tegenwoordige tijd. Deze keuze heeft een serieuze consequentie: de noodzaak meteen twee verleden tijden te behandelen. Zonder de aoristus kan immers in het Grieks geen verhaal verteld worden! Met deze aanpak ontwikkelen de leerlingen al direct vanaf het begin het gevoel voor het verschil in gebruik van beide tijden.

In de Docentenhandleiding zijn behalve de vertalingen en uitwerkingen van de teksten, symboulai en oefeningen ook een flink aantal extra oefeningen en vertaalopgaven opgenomen.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

KOSMOS Tekst en Uitleg 1
Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken

KOSMOS
Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken
Alet Holwerda
Remco Regtuit
Gerry Wakker
Rikus van de Wetering
Formaat: 23 x 23 cm

Tekst en uitleg 1
Omvang: 120 pagina’s
Illustr.: 75 in kleur
Eerste druk 2006
Tweede druk 2010
ISBN 90-5027-136-7
978-90-5027-136-3
Prijs  € 22,00

Docentenhandleiding 1
Omvang: 44 pagina’s
Eerste druk: 2006
ISBN 90-5027-138-3
Prijs  € 11,50

Rikus van de Wetering

Drs. H.G. van de Wetering

Gerrie Wakker

Prof. dr. G.C. Wakker

Remco Regtuit

Dr. R. Regtuit

Alet Holwerda

Mw. drs. A.C. Holwerda