Anders dan anders (CE 2023)

ISBN: 978-90-5027-283-4
Anders dan anders CE Grieks 2023
 • Omschrijving
 • Specificaties
 • De auteurs

ANDERS DAN ANDERS

Dit boek, Anders dan anders, Herodotus over vrouwen en mannen in vreemde culturen is een uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Grieks 2023 met fragmenten uit de Historiën van Herodotus. De rode draad in het pensum is ‘De blik op de ander, mannen en vrouwen in vreemde culturen’. Aan bod komen onder andere het verhaal van Gyges en Candaules, vreemde gewoonten in Babylon, Cyrus de Grote en Tomyris, Cambyses, de kennismaking van de Scythen met de Amazonen, en Xerxes en Artemisia en de zeeslag van Salamis.

Naast de Griekse en vertaalde teksten die voor het examen voorgeschreven zijn, bevat dit boek hoofdstukken waarin genre en cultuurhistorische achtergronden uitvoerig worden behandeld. Voor de afwisseling zijn verspreid door het boek korte informatieve teksten ingelast die niet tot de voorgeschreven stof behoren. Deze zijn in een gekleurd kader geplaatst.

DIGITAAL MATERIAAL

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers van onze uitgaven dit jaar weer profiteren van het uitgebreide digitale pakket, met de powerpoints met tekstanalyse (wederom verzorgd door Jelle Abbenes), basiswoorden in volgorde van het pensum, pensumteksten en docentenhandleiding. Het digitale pakket kunt u hier aanvragen. Verder hebben we de bundel natuurlijk voorzien van het handige katern, met dubbele regelafstand, waarin de leerlingen hun aantekeningen kwijt kunnen.

De vertaalhulp en tekstbegripvragen staan zoveel mogelijk onder en naast de te vertalen tekst. Hierdoor blijft het boek overzichtelijk en hoeft er niet gebladerd te worden tussen de tekst en de vertaalhulp. Daarnaast bevat het boek zoals altijd een los katern met de te vertalen tekst met ruime regelafstand voor het maken van notities of het opschrijven van de vertaling.

IN DEZE UITGAVE VINDT U:

 • De voorgeschreven teksten uit de Historiën van Herodotus, in Grieks en in vertaling (door Hein van Dolen).
 • Cultuurhistorische achtergronden en extra achtergrondinformatie voor de geïnteresseerde leerling.
 • Uitgebreide vertaalhulp bij de Griekse teksten en sturende vragen bij lastige grammaticale constructies.
 • Tekstbegripvragen bij elke tekst.
 • Een alfabetische lijst met eigennamen.
 • 6 proefvertalingen.
 • Overzicht van het taaleigen bij Herodotus.
 • Grammatica-overzichten waaronder ook een overzicht met participia en infinitieven.
 • Een lijst met stilistische, narratologische en argumentatieve begrippen voorzien van voorbeelden uit het pensum.
 • Een overzicht met de specificatie van de examenstof voor het CE uit de syllabus.
 • Alfabetische basiswoordenlijst.
 • Overzicht van geraadpleegde literatuur.

De docentenhandleiding bevat:

 • De minimumlijst Grieks (vormleer, syntaxis en literaire termen)
 • Een uitgebreide uitwerking van alle vragen en opdrachten.
 • Werkvertaling gebaseerd op de vertaalhulp in het boek.
 • 6 extra vertaalopgaven.
 • Vertaling van alle 12 vertaalopgaven.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

ANDERS DAN ANDERS (CE Grieks 2023)
Herodotus over vrouwen en mannen in vreemde culturen

door Jelle Abbenes, Hein van Dolen en Huibert Jonkers

Formaat: 17,5 x 25
Bindwijze: gebonden
Omvang: 300 pagina’s
Eerste druk 2022
Prijs € 22,95
ISBN 978-90-5027-283-4

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 76 pagina’s
Eerste druk 2022
Prijs € 17,50
ISBN 978-90-5027-284-1

Jelle Abbenes

Dr. J. Abbenes

Hein van Dolen

Drs. Hein L. van Dolen

Huibert Jonkers

Drs. Huibert Jonkers