Noodlottige keuzes (CE 2023)

ISBN: 78-90-5027-281-0
Noodlottige keuzes CE Latijn 2023
 • Omschrijving
 • Specificaties
 • De auteurs

NOODLOTTIGE KEUZES

Ovidius is een toegankelijk auteur. Zijn verhalen spreken gemakkelijk aan: ze zijn spannend, geestig en soms meeslepend geschreven. Het pensum bevat onder andere de verhalen van Corvus en Cornix, Semele, Narcissus en Echo, Pyramus en Thisbe, Cephalus en Procris, en Ceyx en Alcyone. Met dit boek, Noodlottige keuzes, Verhalen uit Ovidius’ Metamorphoses bieden de auteurs zo veel mogelijk ondersteuning bij het zelfstandig vertalen. In de vertaalhulp gebeurt dit op het gebied van vocabulaire, moeilijke syntaxis en noodzakelijke achtergrondinformatie.

Anders dan in voorgaande jaren worden de werkwoorden niet meer opgegeven in de infinitivus, maar in de eerste persoon, zoals in het woordenboek van Pinkster. Daardoor raken de leerlingen op dit punt beter gewend aan het gebruik van het woordenboek.

De vragen en opdrachten zijn erop gericht het tekstbegrip te verdiepen. Er wordt daarbij extra aandacht besteed aan de rode draad van het pensum: misleiding en misverstand. Veel vragen zijn bedoeld als training voor het eindexamen, sommige zijn meer gericht op het vormen van een eigen mening of oordeel.

De cultuurhistorische achtergronden worden behandeld in vrij uitvoerige hoofdstukken, uiteraard op basis van de syllabus.

Aan de receptie zijn twee hoofdstukken gewijd. Het ene hoofdstuk behandelt, aan de hand van het verhaal over Narcissus, de receptie in de schilderkunst; in het andere wordt een voorbeeld gegeven van literaire receptie van het verhaal van Pyramus en Thisbe.

DIGITAAL MATERIAAL

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers van onze uitgaven dit jaar weer profiteren van het uitgebreide digitale pakket, met de powerpoints met tekstanalyse (wederom gemaakt door Mark Woertman), basiswoorden in volgorde van het pensum, pensumteksten en docentenhandleiding. Het digitale pakket kunt u hier aanvragen. Verder hebben we de bundel natuurlijk voorzien van het handige katern, met dubbele regelafstand, waarin de leerlingen hun aantekeningen kwijt kunnen.

De vertaalhulp en tekstbegripvragen staan zoveel mogelijk onder en naast de te vertalen tekst. Hierdoor blijft het boek overzichtelijk en hoeft er niet gebladerd te worden tussen de tekst en de vertaalhulp. Daarnaast bevat het boek zoals altijd een los katern met de te vertalen tekst met ruime regelafstand voor het maken van notities of het opschrijven van de vertaling.

IN DEZE UITGAVE VINDT U:

 • De voorgeschreven teksten uit de Metamorphoses van Ovidius, in Latijn en in vertaling (door M. d’Hane-Scheltema).
 • Cultuurhistorische achtergronden en receptie in schilderkunst en literatuur.
 • Vertaalhulp bij de Latijnse teksten gericht op zo veel mogelijk zelfstandig vertalen.
 • Vragen en opdrachten bij elke tekst, gericht op tekstbegrip.
 • 6 proefvertalingen.
 • CvTE-lijst met stilistische, narratologische en argumentatieve begrippen voorzien van voorbeelden uit het pensum.
 • Uitleg over metriek.
 • Grammatica-overzichten van belangrijke en moeilijke onderdelen van de grammatica.
 • Een overzicht met de specificatie van de examenstof voor het CE uit de syllabus.
 • Alfabetische basiswoordenlijst gebaseerd op Repetenda, werkwoorden zijn genoteerd in de eerste persoon enkelvoud.
 • Overzicht van geraadpleegde literatuur.

De docentenhandleiding bevat:

 • De minimumlijst Latijn (vormleer, syntaxis en stilistische, narratologische en argumentatieve middelen)
 • Een uitgebreide uitwerking van alle vragen en opdrachten.
 • Werkvertaling gebaseerd op de vertaalhulp in het boek.
 • 7 extra vertaalopgaven.
 • Vertaling van alle 13 vertaalopgaven.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

NOODLOTTIGE KEUZES (CE Latijn 2023)
Verhalen uit Ovidius’ Metamorphosen

door Ton Jansen en Fanny Struyk

Formaat: 17,5 x 25
Bindwijze: gebonden
Omvang: 284 pagina’s
Eerste druk 2022
Prijs € 22,95
ISBN 978-90-5027-281-0

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 80 pagina’s
Eerste druk 2022
Prijs € 17,50
ISBN 978-90-5027-282-7

Ton Jansen

Fanny Struyk